vrijdag 30 oktober 2009

!!!! OPROEP !!!


Ingezonden door een lener van De Bibliotheek, vestiging Wijdemeren:
Beste lezer,

Stuur deze oproep svp door naar vrienden en bekenden die bij voorkeur in en rond Wijdemeren woonachtig zijn. RED DE BIBLIOTHEEK door een protest te zenden naar : reddebibliotheek@debibliotheek.org met een kopie naar de wethouder van cultuur: nh.schenkkan@wijdemeren.nl

In de week Tegen het Analfabetisme en in het licht van Nederland Leest hebben BenW van onze gemeente (Wijdemeren) de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met een voorstel om de biliotheek en leeszaal in Loosdrecht zodanig te korten dat zij haar functie niet meer naar behoren kan uitoefenen. Van de € 315.000 wordt voorgesteld € 150.000 te schrappen; dat is 45%. (Overige gesubsidieerde activiteiten worden 10% gekort). Dit betekent dat de Bibliotheek Wijdemeren haar deuren moet sluiten. Ik vind het moeilijk te verteren dat de bibliotheek de rekening moet betalen voor de gemeentelijke tekorten zonder een goed doordacht alternatief. Hoe belangrijk vinden wij de kenniseconomie?

Ik zou u/jullie willen vragen je te uit te spreken als "Verontruste Lezer" om daarmee de Raad en BenW van de gemeente Wijdemeren ervan te overtuigen hun besluit vooralsnog op te schorten totdat voldoende studie is verricht naar alternatieven, en het definitieve besluit over te laten aan de nieuw te kiezen Raad in maart 2010. De gemeenteraad vergadert hierover op 11 november aanstaande. Er is dus haast bij.

Steun svp deze oproep opdat BenW op 11 november a.s. geen ondoordachte of niet goed gefundeerde beslissingen neemt.

Een van de alternatieven: De bibliotheek te korten met een evenredige bezuiniging van 10% - zoals de andere instellingen. Naar mogelijke andere alternatieven wordt nog studie verricht. Daar is tijd voor nodig.

Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank,
Anne Wertheim, lezer/lener van de bibliotheek.

P.S. Het bestuur en de directie van de Stichting De Bibliotheek steunen dit initiatief van harte.

2 opmerkingen:

josé zei

Erna je bent TOP TOP TOP, goede actie gehad in Wijdemeren vandaag om de bibliotheek te redden. Ik heb jouw url op mijn twitter gezet.

ern@zone zei

Dank je :-)
We duimen allemaal dat het helpt!
Het staat ook op www.bibliotheekorg.blogspot.com.